Charakteristika školy

Základní škola v Mladé Vožici je moderní školské zařízení, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání, podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vede žáky k všestranné a účinné komunikaci, plní ve spolupráci se svým zřizovatelem nejen své poslání výchovně vzdělávací instituce, ale také funkci centra veřejného, společenského, kulturního a sportovního života ve městě.