Nedílnou součástí základní školy je školní jídelna. Jejím hlavním úkolem je zajišťování školního stravování žákům základní školy a dětem mateřské školy, třídy Motýlků. Dále školní jídelna poskytuje stravování žákům odloučeného pracoviště Mateřské školy a Základní školy, tř. Čs.armády 925, Tábor. Zaměstnancům těchto škol poskytuje i závodní stravování v souladu s platnými předpisy. V rámci vedlejší doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro cizí strávníky.