PROVOZNÍ DOBA MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin.


Nejvhodnější dobou pro příchod do MŠ je ráno do 8:00, pro odchod domů po obědě mezi 11:40 – 12:15 a po spaní a odpolední svačině nejdříve ve 14:00.

Prosíme rodiče, aby nikdy nepouštěli dítě do MŠ samotné, protože paní učitelky zodpovídají pouze za děti, které řádně převezmou! Dále mají paní učitelky právo nepřijmout do MŠ nemocné dítě! Rodiče mají povinnost hlásit paní učitelce jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte.

Pokud nebudete, rodiče, vyzvedávat děti z MŠ přímo vy, ale sourozenci, prarodiče nebo známí, vyžádejte si na jednotlivých třídách dokument zvaný ZMOCNĚNÍ. Ten řádně vyplněný a podepsaný vraťte paní učitelce, aby byl k dispozici. Pokud bude mimořádně vyzvedávat dítě z MŠ někdo jiný, musí mít tato pověřená osoba písemné zmocnění s datem a podpisem rodiče.

Každou NEPŘÍTOMNOST dítěte hlaste, prosím, nejméně den předem do 12:30 buď telefonicky, nebo zápisem do sešitu, který najdete ve vstupní hale blízko hlavního vchodu. Jen tak je možné dítě odhlásit ze stravování. Výjimkou je pondělí, kdy lze odhlásit dítě telefonicky nejpozději do 7:00 hodin. První den nemoci dítěte si můžete oběd vyzvednout mezi 11:00 – 11:15 v kuchyni MŠ. Pokud nebude dítě řádně odhlášené, budete muset platit obědy v plné výši.

Vaše dítě by při nástupu do mateřské školy mělo zvládnout ZÁKLADY SEBEOBSLUHY, tj. mít hygienické návyky, samo se najíst, vysmrkat se, svlékat se a oblékat, převracet si oblečení.

Osobní věci dítěte – hrneček, boxík na svačinu, kartáček na zuby a pasta, bačkory, holínky, ramínko do šatny a oblečení – musí být řádně podepsány! Ručníky a kelímky děti v MŠ dostanou.

VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE BUDOU VŽDY VYVĚŠENY NA HLAVNÍM VCHODU MŠ, NA NÁSTĚNCE U VSTUPU DO ŠKOLKY A NA ŠATNÁCH U JEDNOTLIVÝCH TŘÍD. URČITĚ JE VŽDY ČTĚTE!!!

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


Školné

Výše:

§  září až červen

300,- Kč měsíčně, splatné každý měsíc k 10. dni v měsíci

příklad:

školné na září – bude uhrazeno do 10. 9.

§  červenec až srpen

hradí se hotově v kanceláři školky během června

 

·   chodící děti o prázdninách 25,- Kč/den – nevratná částka

·   odhlášené děti 150,- Kč/měsíc

Platba:

bankovním převodem

číslo účtu:

704029389/0800

variabilní symbol:

každému dítěti přidělí školka

částka v Kč

300,-

hotově

  • platba musí proběhnout také do 10. dne aktuálního měsíce
  • pouze ve výjimečných případech, kdy nemá ani jeden rodič bankovní účet
   

Stravné

Stravné se platí zpětně, vždy za skutečně projedené obědy.

Platba:

inkasem

k 17. dni měsíce probíhá platba

číslo účtu:

035-704029389/0800 (ostatní banky)

100153821/0800 (Česká spořitelna – SMIN)

hotově

  • platba musí proběhnout také do 10. dne následujícího měsíce
  • pouze ve výjimečných případech, kdy nemá ani jeden rodič bankovní účet

příklad:

stravné za září – musí být uhrazeno do 10. 10. v pokladně školky

Záloha na stravné:

600,- Kč

Uhradí rodiče při nástupu dítěte do školky a vráceno bude při ukončení docházky do naší školky.

PLATBY NELZE PLATIT DOPŘEDU ANI ZPĚTNĚ ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ!!!

Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nebude celý měsíc MŠ navštěvovat, musí si rodiče do 15. dne v měsíci podat ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ÚPLATY v kanceláři MŠ. Na základě této žádosti bude ředitelkou školy vydáno ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY a tím se platba školného sníží na 150,- Kč. Pokud si rodiče o snížení úplaty nezažádají, budou školné platit v plné výši. Udržovací poplatek od září do nástupu dítěte do MŠ je také 150,- měsíčně.

 

Současná výše platby za celodenní STRAVNÉ je 29,- Kč pro děti ve věku 3 – 6 let, pro děti, které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let, činí platba 34,- Kč na den.