Základní škola a Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jedná se personální podporu školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004108

 EU MSMT Barevne RGB

DigCompEdu publicita 01

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Šablony III. ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Personální podpora základní školy a mateřské školy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019074

Logolink OP VVV hor barva cz

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0002174

Cílem projektu je zkvalitnit v ZŠ Mladá Vožice infrastrukturu pro vzdělávání v klíčových kompetencích: komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborech. V budově 2. stupně školy vzniknou půdní vestavbou nové učebny (jazyková a 2 digitálních technologií), budou vybaveny učebny dílen, zajištěn bezbariérový přístup v budově a provedeny venkovní sadové úpravy.

Realizace projektu: 5/2020 – 8/2021

Celkové výdaje projektu: 17,7 mil. Kč

Projekt Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

IROP CZ RO B C RGB

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Šablony II. ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jedná se o podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání, personální podpora školy, polytechnické vzdělávání, školení, projektové dny, spolupráce s rodiči, komunitně osvětová setkávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011006

Logolink OP VVV hor barva cz