Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konkrétně jde o podporu vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání, rozvoj matematické a čtenářské dovednosti, cizích jazyků, personální podpora školy, školení, pomůcky a spolupráce s rodiči.

Logolink OP VVV hor barva cz

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/15_007/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 - Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin,  prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

Pro odkaz na www stránky projektu klikněte zde.

Logolink OP VVV hor barva cz

Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva:  Č. 57
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0705
Název projektu: Technické dovednosti a Blended Learning
Termín realizace:  
Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva:  Č. 56
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0517
Název projektu: Čtenářské dovednosti a cestování po Evropě
Termín realizace:  
Název programu: SZIF
Výzva: Dotace z programu rozvoje venkova ČR
Registrační číslo projektu: 14/020/41200/031/000230
Název projektu: Zlepšení podmínek výuky oboru člověk a svět práce
Termín realizace: