Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0002174

Cílem projektu je zkvalitnit v ZŠ Mladá Vožice infrastrukturu pro vzdělávání v klíčových kompetencích: komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborech. V budově 2. stupně školy vzniknou půdní vestavbou nové učebny (jazyková a 2 digitálních technologií), budou vybaveny učebny dílen, zajištěn bezbariérový přístup v budově a provedeny venkovní sadové úpravy.

Realizace projektu: 5/2020 – 8/2021

Celkové výdaje projektu: 17,7 mil. Kč

Projekt Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

IROP CZ RO B C RGB

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Šablony II. ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jedná se o podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání, personální podpora školy, polytechnické vzdělávání, školení, projektové dny, spolupráce s rodiči, komunitně osvětová setkávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011006

Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Konkrétně jde o podporu vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání, rozvoj matematické a čtenářské dovednosti, cizích jazyků, personální podpora školy, školení, pomůcky a spolupráce s rodiči.

Logolink OP VVV hor barva cz

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/15_007/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 - Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin,  prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

Pro odkaz na www stránky projektu klikněte zde.

Logolink OP VVV hor barva cz

Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva:  Č. 57
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0705
Název projektu: Technické dovednosti a Blended Learning
Termín realizace: