a) období školního vyučování:

 • I. pololetí: pondělí 2. 9. 2019 – čtvrtek 30. 1. 2020
 • II. pololetí: pátek 1. 2. 2020 – pátek 30. 6. 2020

b) období školních prázdnin:

 • podzimní: úterý 29. 10. 2019 – středa 30. 10. 2019  
 • vánoční: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020 (vyučování začíná v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní: pondělí 3. 2. 2020 – neděle 9. 2. 2020
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 – pátek 10. 4. 2020
 • hlavní: středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020

c) zápis do 1.třídy:          

 • středa 8. 4. 2020

d) zápis do MŠ

 • úterý 5. 5. 2020 a středa 6. 5. 2020

e) pedagogické rady:      

 • pondělí 26. 8. 2019 (zahajovací)
 • čtvrtek 14. 11. 2019 (klasifikační za I. čtvrtletí)
 • pondělí 27. 1. 2020 (klasifikační za I. pololetí)
 • středa 15. 4. 2020 (klasifikační za III. čtvrtletí)
 • středa 24. 6. 2020 (klasifikační za II. pololetí)
 • úterý 30. 6. 2020 (závěrečná)

f) provozní porady:         

 • čtvrtek 29. 8. 2019 (BOZP - pedagogové)
 • čtvrtek 29. 8. 2019 (BOZP - nepedagogové)

g) třídní schůzky:           

 • úterý 19. 11. 2019 od 15: 30 hod. - II. stupeň
 • středa 20. 11. 2019 od 15:30 hod. - I. stupeň
 • úterý 21. 4. 2020 od 15:30 hod. - II. stupeň
 • středa 22. 4. 2020 od 15:30 hod. - I. stupeň

h) bezpečnostní prohlídka  školy:   

 •  květen 2020

 ch) ochrana člověka za mimořádných událostí – celoškolní cvičení:

 • září, říjen
 • konec června