a) období školního vyučování:

 • I. pololetí: pondělí 1. 9. 2023 – středa 31. 1. 2024
  • II. pololetí: do pátku 28. 6. 2024

  b) období školních prázdnin:

  • podzimní: čtvrtek 26. 10. 2023 a pátek 27. 10. 2023
  • vánoční: sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3. 1. 2024)
  • pololetní: pátek 2. 2. 2024
  • jarní: pondělí 4. 3. 2024 – neděle 10. 3. 2024
  • velikonoční: čtvrtek 28. 3. 2024
  • hlavní: od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024

  c) zápis do 1.třídy:          

  • středa 3. 4. 2024

  d) zápis do MŠ

  • úterý 2. 5. 2024 a středa 3. 5. 2024

  e) pedagogické rady:      

  • pondělí 28. 8. 2023 v 9:00 hod. (zahajovací)
  • středa 8. 11. 2023 od 14:30 hod. (klasifikační za I. čtvrtletí)
  • čtvrtek 25. 1. 2024 od 14:00 hod. (klasifikační za I. pololetí)
  • středa 10. 4. 2024 od 14:30 hod. (klasifikační za III. čtvrtletí)
  • čtvrtek 20. 6. 2024 od 14:00 hod. (klasifikační za II. pololetí)
  • pátek 28. 6. 2024 (závěrečná)

  f) provozní porady:         

  • úterý 29. 8. 2023 (BOZP) pro pedagogické pracovníky od 8:00 hod.
  • úterý 29. 8. 2023 (BOZP) provozní zaměstnanci od 10:00 hod.
  • úterý 29. 8. 2023 GDPR školení od 9:00 hod.

  g) třídní schůzky:           

  • úterý 14. 11. 2023 od 15:30 hod. – II. stupeň
  • středa 15. 11. 2023 od 15:30 hod. – I. stupeň
  • úterý 16. 4. 2024 od 15:30 hod. – II. stupeň
  • středa 17. 4. 2024 od 15:30 hod. – I. stupeň

  h) bezpečnostní prohlídka  školy:   

  •  květen 2024

   ch) celoškolní praktické cvičení: Víš, jak se zachovat?

  • podzimní– září, říjen
  • jarní – konec června