a) období školního vyučování:

 • I. pololetí: pondělí 3. 9. 2018 – čtvrtek 31. 1. 2019
 • II. pololetí: pátek 1. 2. 2019 – pátek 28. 6. 2019

b) období školních prázdnin:

 • podzimní: pondělí 29. 10. 2018 – úterý 30. 10. 2018  
 • vánoční: sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019)
 • pololetní: pátek 1. 2. 2019
 • jarní: pondělí 11. 3. 2019 – neděle 17. 3. 2019
 • velikonoční: čtvrtek 18. 4. 2019 – pátek 19. 4. 2019
 • hlavní: pondělí 1. 7. 2019 – neděle 1. 9. 2019

c) zápis do 1.třídy:          

 • středa 3. 4. 2019

d) zápis do MŠ

 • čtvrtek 9. 5. 2019 a pátek 10. 5. 2019

e) pedagogické rady:      

 • pondělí 27. 8. 2018 (zahajovací)
 • pondělí 3. 9. 2018
 • čtvrtek 15. 11. 2018 (klasifikační za I. čtvrtletí)
 • čtvrtek 23. 1. 2019 (klasifikační za I. pololetí)
 • středa 10. 4. 2019 (klasifikační za III. čtvrtletí)
 • čtrvrtek 20. 6. 2019 (klasifikační za II. pololetí)
 • čtvrtek 28. 6. 2019 (závěrečná)

f) provozní porady:         

 • čtvrtek 30. 8. 2018 (BOZP - pedagogové)
 • pondělí 3. 9. 2018 (BOZP - nepedagogové)

g) třídní schůzky:           

 • středa 21. 11. 2018 od 15:30 hod.
 • středa 17. 4. 2019 od 15:30 hod.

h) bezpečnostní prohlídka  školy:   

 •  květen 2018

 ch) ochrana člověka za mimořádných událostí – celoškolní cvičení:

 • první týden v říjnu
 • konec června