a) období školního vyučování:

 • I. pololetí: pondělí 4. 9. 2017 – středa 31. 1. 2018
 • II. pololetí: čtvrtek 1. 2. 2018 – pátek 29. 6. 2018

b) období školních prázdnin:

 • podzimní: čtvrtek 26. 10. 2017 – pátek 27. 10. 2017  
 • vánoční: sobota 23. 12. 2018 – úterý 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
 • pololetní: pátek 2. 2. 2018
 • jarní: pondělí 5. 3. 2018 – neděle 11. 3. 2018
 • velikonoční: čtvrtek 29. 3. 2018 – pátek 30. 3. 2018
 • hlavní: pondělí 2. 7. 2018 – pátek 31. 8. 2018

c) zápis do 1.třídy:          

 • středa 4. 4. 2018

d) pedagogické rady:      

 • pondělí 28. 8. 2017 (zahajovací)
 • pondělí 4. 9. 2017
 • čtvrtek 16. 11. 2017 (klasifikační za I. čtvrtletí)
 • čtvrtek 18. 1. 2018 (klasifikační za I. pololetí)
 • středa 11. 4. 2018 (klasifikační za III. čtvrtletí)
 • čtrvrtek 20. 6. 2018 (klasifikační za II. pololetí)
 • čtvrtek 29. 6. 2018 (závěrečná)

e) provozní porady:         

 • pátek 1. 9. 2017 (BOZP - pedagogové)
 • pátek 1. 9. 2017 (BOZP - nepedagogové)

 f) třídní schůzky:           

 • středa 22. 11. 2017 od 15:30 hod.
 • středa 18. 4. 2018 od 15:30 hod.

h) bezpečnostní prohlídka  školy:   

 •  květen 2017

 ch) ochrana člověka za mimořádných událostí – celoškolní cvičení:

 • první týden v říjnu
 • konec června