a) období školního vyučování:

 • I. pololetí: pondělí 1. 9. 2020 – neděle 31. 1. 2021
 • II. pololetí: pondělí 1. 2. 2021 – středa 30. 6. 2021

b) období školních prázdnin:

 • podzimní: čtvrtek 29. 10. 2020 – pátek 30. 10. 2020  
 • vánoční: středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021 (vyučování začíná v pondělí 4. 1. 2021)
 • pololetní: pátek 29. 1. 2021
 • jarní: pondělí 8. 2. 2021 – neděle 14. 2. 2021
 • velikonoční: čtvrtek 1. 4. 2021 – pátek 2. 4. 2021
 • hlavní: čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021

c) zápis do 1.třídy:          

 • středa 7. 4. 2021

d) zápis do MŠ

 • úterý 4. 5. 2021 a středa 5. 5. 2021

e) pedagogické rady:      

 • pondělí 24. 8. 2020 (zahajovací)
 • čtvrtek 12. 11. 2020 (klasifikační za I. čtvrtletí)
 • čtvrtek 21. 1. 2021 (klasifikační za I. pololetí)
 • středa 14. 4. 2021 (klasifikační za III. čtvrtletí)
 • úterý 22. 6. 2021 (klasifikační za II. pololetí)
 • středa 30. 6. 2021 (závěrečná)

f) provozní porady:         

 • čtvrtek 27. 8. 2020 (BOZP - pedagogové)
 • pátek 28. 8. 2020 (BOZP - nepedagogové)

g) třídní schůzky:           

 • čtvrtek 19. 11. 2020 od 15: 30 hod. - II. stupeň
 • středa 18. 11. 2020 od 15:30 hod. - I. stupeň
 • úterý 20. 4. 2021 od 15:30 hod. - II. stupeň
 • středa 21. 4. 2021 od 15:30 hod. - I. stupeň

h) bezpečnostní prohlídka  školy:   

 •  květen 2020

 ch) ochrana člověka za mimořádných událostí – celoškolní cvičení:

 • září, říjen
 • konec června