V měsíci říjnu nosili dobrovolníci z řad žáků 1. stupně do školy kaštany. Soutěž zaujala 61 dětí a podle toho také dopadlo celkové číslo množství, které nasbírali. Jedná se o neuvěřitelných 2 666 kg podzimních plodů. Našimi odběrateli byli stejně jako vloni p. Hodný z Ratibořic a p. Dvořák ze Záhoříčka. Oba dva společně s OPS přispěli finančně na odměny do naší kaštanové soutěže. Tímto jim děkuji a těším se na další spolupráci, ale především bych chtěla vyjádřit velký dík všem sběračům i jejich pomocníkům, protože bez nich by tato soutěž nemohla probíhat.

vedoucí sběru Mirka Čechová

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet kg
1. Michal Heřmánek 3. A 235
2. Adriana Chmelová 3. A 225
3. Lucie Kotková 1. A 217
4. Anna Bromová 2. B 189
5. Veronika Kabíčková 2. B 156
6. Štěpán Vrba 4. A 104
7. Anna Otradovcová 4. B 82
8.-9. Eliška Říhová 1. A 75
8.-9. Marek Prezmecký 3. A 75
10. Berenika Jůzová 5. B 74
11. Jiří Brom 4. A 71
12. Adriana Průšová 5. B 63,4
13. Kristína Marešová 2. A 58
14. Jakub Kopecký 1. B 55
15.-16. Veronika Balíková 1. C 51
15.-16. Eliška Balíková 4. B 51