Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice, Morávkovo nám. 25, 391 43 Mladá Vožice, tel.: 381 215 236 (ředitelna), 381 215 547 (kancelář), IČO 709 41 912

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 5. dubna 2017 v době od 11:30 hod. do 17:00 hod. v budově 1. stupně základní školy v 1. patře.

Vezměte s sebou tyto doklady:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad.

  Podrobnější informace o zápisu zde.

   

   

  Král zvířat na karnevale

  V neděli 19. 2. se konal tradiční karneval pro děti, pořádaný Obecně prospěšnou společností při ZŠ. Tento rok jsme se řídili heslem „Změna je život" a uspořádali jsme ho poprvé v jiných prostorách, než dosud. Zvolili jsme Cafe Textil bar na Žižkově náměstí. Samotný maškarní rej probíhal v sále Textilu, kde se nachází malé podium a solidní prostor na tanec. Vše začalo ve 13:30 hod. příchodem dvou půvabných zvířátek myšky – v podání p. uč. Zelendové a opičky - paní Pavly Šedivé, členky Voživotu. Základním tématem jejich sporu bylo to, které zvířátko může být králem zvířat a proč. Vystřídaly např. klokana, krokodýla, koně, krávu, slona a další. Nakonec zjistily, že důležitá jsou všechna zvířátka, protože bez nich by byl svět nudný. Program zpestřily svým vystoupením členky souboru dětské zumby. Masky si mohly zařádit při diskohitech, které zněly až do 17 hod., kdy byl závěr. Největší zájem ale byl jako každý rok o soutěže, kterých proběhlo za odpoledne celkem pět – namotávání bonbonů na jazyk nebo tužku, slalom mezi kuželi s míčem mezi koleny, tanec na novinách, podtančení tyče a držení míčku mezi čely. Nemalý úspěch sklidila i promenáda masek, jež byly letos opět moc pěkné a všechny si zasloužily dostat sladkou odměnu. Oblíbená tombola byla vyprodána během 20 minut, kdo přišel později, už ji nesehnal. Tombolu můžeme připravovat i díky našim sponzorům, kteří nám do ní přispívají, a proto bych jim chtěla velice poděkovat za jejich dary. Nemalé poděkování patří i pomocníkům z 9. tříd, jež pomáhali s organizací karnevalu i s úklidem. Díky bych vyslovila především přípravnému sedmičlennému týmu, který sháněl, balil a vydával tombolu. Bez těchto dobrovolných rukou by to nešlo tak hladce. Zároveň děkujeme majitelům Textilu. Ti nám poskytli bezplatně nové zázemí. Doufáme, že za rok se sejdeme opět v plné sestavě a v dobré náladě, která letos nechyběla.

  Za OPS Kristýna Zelendová.

  Karneval

   

   

  Zimní tělocvik

  Dne 12. 1. jsme využili dostatek sněhu zase po nějaké době a místo hodiny v tělocvičně jsme se vydali na známý sáňkařský svah Klepačka. Všech 15 přítomných žáků 3. A se pilně klouzalo a sjíždělo kopec znovu a znovu. Nejrychleji frčely dolů boby, pak lopaty a nejpomalejší byly sáňky. Děti zkoušely i různé variace napojení, zvané vláček nebo paralelní sjezd dvojic. Některé dojely až dolů, ale většinou končily v polovině svahu. Příjemně unaveni  se třeťáci vrátili po hodině zimního dovádění do školy pod dohledem paní asistentky Sovové a třídní učitelky Mirky Čechové.

  Zimní tělocvik

   

  Strana 1 z 45

  «ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
  Ocenění společnosti Scio

  Nejnovější zprávy

  27. 3. 2017

  Pyramida zdravotních znalostí, 6. ročníky

   
  28. 3. 2017

  Učitelkiáda, 1. stupeň

   
  29. 3. 2017

  Beseda v knihovně, 2. ročníky

   
  29. 3. 2017

  OVOV, okresní kolo

   
  30. 3. 2017

  Pyramida zdravotních znalostí - 7. až 9. ročníky